Over Ons

De Waanzinnige Waldeck Tuin is een ecologisch verantwoorde buurttuin en recreatieplaats die gaat worden gerealiseerd aan de rand van de wijk Nieuw Waldeck in Den Haag. 

Ons verhaal begint in het voorjaar van 2015. 
Toentertijd was het gebied waar nu onze buurttuin gerealiseerd gaat worden nog een plek waar een clubhuis stond van scouting vereniging “De Rimboejagers“. 

Omdat “De Rimboejagers”  zouden gaan vertrekken naar een andere locatie, zocht de gemeente een nieuwe invulling voor het lege gebied dat achter zou blijven.
Aanvankelijk was de Gemeente Den Haag voornemens om het gebied te gaan verkopen aan particulieren in de vorm van zogenaamde “zelfbouw kavels”.

Dit was zorgwekkend nieuws en deed de nodige stof opwaaien in de direct omliggende buurt van het gebied. De zelfbouwkavels zouden erg dicht op de bestaande bouw gaan worden geplaatst.
Ook was de openbare veiligheid van de buurt niet langer meer gegarandeerd aangezien de hulpdiensten niet langer van de open ruimte gebruik kunnen maken om ook bij de moeilijker benaderbare huizen aan het autoloze deel van de Hector Berliozkade te komen.

Het is dus ook niet verrassend dat de plannen voor zelfbouw kavels veel kritiek en tegenstand kregen van de buurtbewoners uit de wijk. De leefbaarheid zou drastisch achteruit gaan, veiligheid kon niet overal meer worden gegarandeerd, en het rustige en groene karakter van de wijk zou worden aangetast!

Zo kwam het dat diverse buren vanuit de direct omliggende omgeving bij elkaar kwamen en gezamenlijk een burger initiatief zijn opgestart.

Na het verzamelen van vele handtekeningen en het presenteren van een alternatief plan aan de gemeenteraad van Den Haag, was eind 2015 uiteindelijk de kogel door de kerk. 

De bouwplannen zouden niet gaan worden doorgezet en de bewoners moesten in overleg met de gemeente gaan beslissen wat de nieuwe bestemming van het gebied zou worden. 

Zo kwam het dat in het voorjaar van 2016 de Gemeente Den Haag in overleg met de participanten van het burgerinitiatief het gebied een compleet nieuwe invulling zijn gaan geven. 
Een invulling waarin maatschappelijk belang en leefbaarheid voorop staan!
Een compleet nieuw idee voor een groenere wijk.

Maar dan zijn we er natuurlijk nog niet. Een idee hebben is leuk, maar dat idee vervolgens tot uitvoering brengen is een heel ander verhaal. Doordat we te maken kregen met voor ons geheel nieuwe invalshoeken en regelgeving, was het in het begin nog wel eens moeilijk om niet te verdwalen.
Gelukkig kregen we vanuit de Gemeente Den Haag wel de nodige handvatten aangereikt.
Zo hebben wij in het eerste kwartaal van 2016 diverse gesprekken gehad met onderzoeksinstituut Drift uit Rotterdam. Ook zijn wij samen met de enthousiaste ondernemers van Starters4Communities gaan werken aan een plan van aanpak om dit initiatief vorm te geven.
Medio 2016 hebben we daarnaast besloten om de handen ineen te slaan met het Wijkberaad van Nieuw Waldeck.
Nu met het Wijkberaad achter ons hadden we echt de kracht, know how, en middelen om dingen goed aan te pakken. Zo hebben wij in de zomer periode van 2016 meerdere inloopavonden in Wijkcentrum De Geest georganiseerd en zijn op deze wijze het gesprek aangegaan met de buurtbewoners van de wijk.
Tijdens deze inloop avonden konden mensen brainstormen en hun fantasie de vrije loop geven. Vele wilde en creatieve ideeën passeerden de revue, en de inloopavonden waren een groot succes!  

Door de brainstorm sessies hadden wij veel informatie verkregen over de uiteenlopende wensen voor dit in te vullen gebied.

Deze ideeën zijn vervolgens op zeer professionele wijze uitgewerkt door Speelwijk die ons erg goed hebben geholpen met het  maken van een ontwerp ten behoeve van het uiteindelijke bestemmingsplan. 

Het definitieve ontwerp van de locatie

Klik op de afbeelding om een grotere versie van het definitieve ontwerp te zien. (Let op: De grotere versie van het ontwerp is een PDF bestand met dynamische elementen. Het kan zijn dat deze elementen op de smartphone of tablet niet of niet goed weergegeven worden.) 

En nu zijn we dus op een punt aangekomen dat zaken ook echt gaan gebeuren!

Er is Inmiddels al zoveel werk verzet door al onze enthousiaste leden dat we het soms zelf nog maar nauwlijks kunnen geloven.
We zijn nu een werkgroep die valt onder het Wijkberaad van Nieuw Waldeck en de aanleg van het gehele park staat op het punt om echt te beginnen! Wij hadden nooit kunnen dromen dat we zo ver zouden komen, maar we zijn erg trots op wat er komen gaat. 

Wij kunnen niet wachten op het eindresultaat, en we zien de toekomst dan ook rooskleurig en groen in!