Het zal de oplettende buurtbewoners niet ontgaan zijn dat de werkzaamheden rond de Waanzinnige Waldeck tuin de afgelopen periode compleet stil hebben gelegen.

Waar wij in 2017 vol overtuiging begonnen aan het leegruimen van de voormalige volkstuinen, en in samenwerking met de Gemeente Den Haag  volop bezig waren om het gebied klaar te stomen voor de toekomst, bleef het in 2018 helaas erg stil.

Nu is dan ook de veelgehoorde vraag vanuit de buurt: “Zeg… gaat er nog eens wat gebeuren hier?”.

Het antwoord hierop is gelukkig: JA ZEKER! 

Allereerst voor jullie beeldvorming een kort stukje achtergrond over de huidige situatie.

In het voorjaar van 2017 (April om precies te zijn) zijn onze enthousiaste vrijwilligers in overleg met de Gemeente Den Haag begonnen met het leegruimen van vervallen en overwoekerde volkstuinen.

Omdat duurzaamheid een van de peilers is van ons initiatief, hadden wij met de Gemeente Den Haag afgesproken dat wij in eerste instantie nog zouden kijken of vanuit de vervallen volkstuinen materiaal gehaald kon worden dat in aanmerking kwam voor eventueel hergebruik.
Vervolgens zou, nadat wij klaar waren, de Gemeente Den Haag de aannemer opdracht geven om met het grove geschut te komen, en het gebied volledig leeg te maken zodat de aanleg van de Waanzinnige Waldeck tuin daadwerkelijk kon beginnen.

Zo gezegd zo gedaan.
Wij hadden ons werk achter de rug, en de aannemers waren in het voorjaar en de vroege zomer vakantie van 2017 inderdaad begonnen om het complete gebied op de schop te nemen.
Zo werd in deze periode dus alvast een nieuwe kas geplaatst in het deel waar de nieuwe moestuinen gaan worden gerealiseerd, het wandel en fietspad gedeelte van de Hector Berliozkade in aanloop naar het bruggetje richting de Waanzinnige Waldeck tuin en de Glenn Millerhof kreeg een broodnodige herindeling, en het gehele plan waar we zo hard voor hebben moeten werken begon eindelijk een fysieke vorm te krijgen.

Ook na de bouwvak vakantie van 2017 werd nog volop werk verricht aan het gebied, en plotseling werd het stil..
Van de een op de andere dag stopten de werkzaamheden. en na verloop van tijd werden de materialen en gereedschappen weg gehaald.

Waarom zijn de werkzaamheden gestopt?
De reden is eigenlijk vrij simpel: Bodemvervuiling..
Voordat een park of tuin als deze überhaupt mag worden aangelegd, moet eerst de kwaliteit van de bodem goed zijn.
Echter bleek uit de bodemonderzoeken van ons gebied dat de bodem ernstig vervuild is.

Omdat bodemvervuiling ernstige gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid, moet dit dus eerst opgelost worden door middel van bijvoorbeeld saneren.

Een flinke tegenvaller dus, aangezien de kosten van het oplossen van de bodemvervuiling ver boven het door de Gemeente Den Haag begrote budget uitschieten.

Zo lang de bodemvervuiling officieel geboekstaafd staat bij het ODH (Omegvingsdienst Den Haag) en de Gemeente Den Haag niet met volledige zekerheid aangeeft voornemens te zijn deze problemen op te lossen, kan men van het ODH dus ook geen vergunningen uitgeven aan de aannemers om de werkzaamheden verder voort te zetten.
Zodoende heeft ons prachtige initiatief in 2018 dus niet heel veel vorm kunnen krijgen, aangezien eerst de bodemvervuiling moet worden aangepakt en de juiste partijen hierover bindende afspraken moeten maken.

Wij zelf vinden deze gang van zaken uiteraard erg jammer.
Onze vrijwilligers hebben de afgelopen paar jaar hard gewerkt om dit initiatief vorm te geven, en effectief van de grond te krijgen, echter worden we nu tegengehouden door diverse externe factoren waar tot voor kort geen echte voortgang in zat.

Nu is er gelukkig wel licht in de duisternis.
Op dit moment is de Gemeente Den Haag bezig om te kijken of ze een subsidie rond kunnen krijgen om de sanering van de bodem te financieren.
Dit betekend dus ook dat men de problemen heeft onderkend en bezig is met het werken aan een gedegen oplossing. Gezien deze nieuwe intentie, kan het ODH nu wel een vergunning uitgeven om de aanleg verder door te zetten.

Volgens de laatste update die wij hebben mogen ontvangen is de Gemeente Den Haag druk in gesprek met aannemer AH Vrij om capaciteit voor diverse werkzaamheden in te plannen en men zal dus spoedig weer de werkzaamheden aan de Waanzinnige Waldeck tuin verder kunnen voortzetten. 

De buurtbewoners zullen hier op korte termijn nog een brief vanuit de gemeente over ontvangen, dus hou de brievenbus goed in de gaten!