Ons Verhaal

De Waanzinnige Waldeck Tuin is een ecologisch verantwoorde wijktuin en recreatieplaats gelegen aan de rand van de wijk Nieuw Waldeck in Den Haag. 

Ons verhaal begint in het voorjaar van 2015. 
Toentertijd was het gebied waar nu het wijkpark is gelegen, een plek waar het clubhuis van scoutingvereniging “De Rimboejagers” was gevestigd. 

Omdat “De Rimboejagers”  zouden gaan vertrekken naar een andere locatie, zocht de gemeente een nieuwe invulling voor het lege gebied dat achter zou blijven.
Aanvankelijk was de Gemeente Den Haag voornemens om het gebied te gaan verkopen aan particulieren in de vorm van zogenaamde “zelfbouw kavels”.

Dit was zorgwekkend nieuws en deed de nodige stof opwaaien in de direct omliggende buurt. De zelfbouwkavels zouden erg dicht op de bestaande bouw gaan worden geplaatst.
Ook was de openbare veiligheid van de buurt niet langer meer gegarandeerd aangezien de hulpdiensten niet langer van de open ruimte gebruik kunnen maken om ook bij de moeilijker benaderbare huizen aan het autoloze deel van de Hector Berliozkade te komen.

Het is is deze dus niet verrassend dat de plannen voor zelfbouw kavels veel kritiek en tegenstand kregen van de buurtbewoners uit de wijk.

De leefbaarheid zou drastisch achteruit gaan, veiligheid kon niet overal meer worden gegarandeerd, en het rustige en groene karakter van de wijk zou worden aangetast!

Zo kwam het dat diverse buren vanuit de direct omliggende omgeving bij elkaar kwamen en gezamenlijk een burger initiatief zijn opgestart.

Na het verzamelen van vele handtekeningen en het presenteren van een alternatief plan aan de gemeenteraad van Den Haag, was eind 2015 de kogel door de kerk. 

De bouwplannen zouden niet gaan worden doorgezet en de bewoners moesten in overleg met de gemeente gaan beslissen wat de nieuwe bestemming van het gebied zou worden. 

En zo geschiede dat in het voorjaar van 2016 de Gemeente Den Haag in overleg met de participanten van het burgerinitiatief het gebied een compleet nieuwe invulling zijn gaan geven. 
Een invulling waarin maatschappelijk belang en leefbaarheid voorop staan!

Het betrof een compleet nieuw idee voor een groenere wijk, waarbij burgerparticipatie hoog in het vaandel staat. 

Maar dan zijn we er natuurlijk nog niet.

Een idee hebben is leuk, maar dat idee vervolgens tot uitvoering brengen is een heel ander verhaal. Doordat we te maken kregen met voor ons geheel nieuwe invalshoeken en regels, was het in het begin nog wel eens moeilijk om niet te verdwalen in het oerwoud van Nederlandse regelgeving.

Gelukkig kregen we vanuit de Gemeente Den Haag wel de nodige handvatten aangereikt.

Zo hebben wij in het eerste kwartaal van 2016 diverse gesprekken gehad met onderzoeksinstituut Drift uit Rotterdam.
Ook zijn wij samen met de enthousiaste ondernemers van Starters4Communities gaan werken aan een plan van aanpak om dit initiatief vorm te geven.
Medio 2016 hebben we daarnaast besloten om ook nog eens de handen ineen te slaan met het Wijkberaad van Nieuw Waldeck.

Nu we effectief onderdeel waren geworden van het Wijkberaad Niew Waldeck hadden we de kracht, know how, en middelen om dingen goed aan te pakken.

In de zomer periode van 2016 hebben wij namens onze werkgroep meerdere inloopavonden in Wijkcentrum De Geest georganiseerd om op effectieve wijze het gesprek aan te gaan met de buurtbewoners van de wijk.
Tijdens deze inloop avonden konden mensen brainstormen en hun ideeën over ons wijkpark op papier zetten. Vele wilde en creatieve ideeën passeerden de revue, en de inloopavonden werden goed bezocht en waren een groot succes!  

Door de brainstorm sessies hadden wij veel informatie verkregen over de uiteenlopende wensen voor dit nog in te vullen gebied.

Toen de ideeën waren verzameld hadden wij als werkgroep een veel concreter beeld van wat men vanuit de direct aangrenzende buurt nu precies wilde van deze locatie. 

Met de ideeën van de bewoners zijn we vervolgens met met hulp van  Speelwijk gaan werken aan een ontwerp ten behoeve van het uiteindelijke bestemmingsplan. 

Het definitieve ontwerp van de locatie

Klik op de afbeelding om een grotere versie van het definitieve ontwerp te zien. (Let op: De grotere versie van het ontwerp is een PDF bestand met dynamische elementen. Het kan zijn dat deze elementen op de smartphone of tablet niet of niet goed weergegeven worden.) 

En nu is de Waanzinnige Waldecktuin dus een feit! 

Er is Inmiddels al zoveel werk verzet door al onze enthousiaste leden dat we soms zelf nog maar nauwelijks kunnen geloven dat het allemaal echt gelukt is!
Wij hadden nooit durven dromen dat we zo ver zouden komen, maar we zijn erg trots op wat we als buurtbewoners in samenwerking met alle betrokken partijen voor elkaar hebben gekregen!