Vandaag is de bodemsanering begonnen!

Een groot deel van het gebied waar de Waanzinnige Waldeck Tuin gaat worden gerealiseerd is inmiddels afgezet met hekken en kan voorlopig niet worden betreden. Het betreft hier het gebied dat reikt vanaf het voormalige voetbalveld, tot aan de erfgrens van de tuinen horende bij de huizen aan de Hector Berliozkade. 

De hekken worden geplaatst. Foto: Ronald Sikking

Doordat inmiddels via diverse wegen bekend is geworden dat er sprake is van bodemvervuiling in ons gebied zijn er bij een aantal buurtbewoners ook vragen ontstaan over de precieze aard en omvang van het probleem. Middels dit nieuwsbericht wil ik daarom wat duidelijkheid scheppen over de algehele situatie zoals deze is op het moment.

Toen in 1923 de Westlandse gemeente Loosduinen is geannexeerd door Den Haag, werd spoedig daarna in 1927 een commissie ingesteld die als advies gaf om het gebied niet te gaan bebouwen, maar in plaats daarvan het gebied een blijvende bestemming te geven als tuinbouwgebied.

Tot in de jaren zeventig hebben op het gebied waar nu de wijk Nieuw Waldeck is gelegen dus tuinbouw kassen gestaan.
Toen door de grote woonbehoefte in 1972 het gebied uiteindelijk toch een woonbestemming kreeg, zijn de tuinbouwkassen uiteraard zo snel mogelijk verwijderd om het gebied vervolgens klaar te stomen voor dit nieuw op te bouwen stadsdeel. Dit is ook effectief het begin van de bodemvervuiling, aangezien bij het afbreken van de tuinbouwkassen puin is achtergebleven in het gebied. Later is ook grond uit andere delen van de regio gebruikt om de bouw van de wijk te realiseren. De kwaliteit van deze grond was niet altijd even zuiver, en de regelgeving in die tijd was minder scherp dan dat deze heden ten dage is.

Speciale graafmachine om bodemverontreiniging mee weg te graven. Achter de cabine is een speciale luchtfilter unit geplaatst die zorgt dat de bestuurder in de cabine gezuiverde lucht binnen krijgt. Foto: Cees v/d Plaats

De mate en ernst van de bodemvervuiling verschilt sterk per locatie en deze locatie vormt daarop geen uitzondering.

Op veel plekken in de wijk is gelukkig weinig tot niets aan de hand en zullen tijdens een bodemtest geen zogenaamde “interventie waarden” worden gehaald. Helaas bleek echter dat op het deel waar het scouting clubhuis had gestaan de bodemvervuiling wel van ernstiger aard was.

 

De vervuiling die is aangetroffen omvat met name: koper, lood en nikkel resten.

Deze zware metalen kunnen een ernstig veiligheidsrisico voor de volksgezondheid zijn, en om deze reden moet dit dat ook vakkundig worden verwijderd wanneer aangetroffen.
Gelukkig is uit de diverse bodemtests ook gebleken dat de bodem waarop de aangrenzende tuinen van de Hector Berliozkade zijn gelegen aanzienlijk minder vervuilt zijn, en zware metalen zoals eerder omschreven zijn hier niet aangetroffen.
Toch wordt nu het volledige gebied gesaneerd, en dat komt door de subsidieregeling die de gemeente Den Haag is aangegaan.
Omdat de kosten voor het saneren het complete project op losse schroeven dreigde te zetten, heeft de gemeente Den Haag een subsidie aangevraagd. Deze subsidieregeling stelt echter dat gezien het feit dat de Waanzinnige Waldeck Tuin een openbare plek gaat worden waar mensen ook veilig moeten kunnen recreëren, alles nu uitvoerig aangepakt moet worden en er geen risico’s mogen bestaan voor de volksgezondheid. Zodoende wordt alles nu grondig aangepakt.

Eigenlijk kan dit dus worden beschouwd als een mooie frisse start!